ถ่ายเป็นมูกเลือด

พฤหัสบดี, 04/01/2010 - 06:53
Submitted by admin

ถ่ายเป็นมูกหรือมูกเลือด (เป็นบิด)
 
ควรไปหาหมอ ซึ่งจะให้การรักษาดังนี้
1. ถ้ามีไข้หรือท้องเดินนำมาก่อน อุจจาระไม่เหม็นมาก หรือสงสัยเป็นบิดชิเกลลา ให้กิน อะม็อกซีซิลลิน (ห้ามใช้ในคนที่แพ้เพนิซิลลิน), หรือโคไตรม็อกซาลโซล (ห้ามใช้ในคน ที่แพ้ซัลฟา) นาน 5 วัน.
2. ถ้าอุจจาระเหม็นเหมือนหัวกุ้งเน่า หรือสงสัยเป็นบิดอะมีบา ให้กิน เมโทรไนดาโซล นาน 5 วัน.
3. ถ้ามีอาการปวดท้องรุนแรง, อาเจียนรุนแรง, น้ำหนักลด, หรือถ่ายเป็นมูกเลือดนานเกิน 2 สัปดาห์ อาจต้องทำการตรวจพิเศษเพิ่มเติม.
การป้องกัน
เช่นเดียวกับไข้ไทฟอยด์ ข้อ 1.