ทาลัสซีเมีย

พฤหัสบดี, 04/01/2010 - 06:59
Submitted by admin

ซีดขาว โลหิตจาง
 
1. ถ้ามีไข้, มีเลือดออก, ถ่ายอุจจาระดำ, มีจุดแดงหรือพรายย้ำตามตัว, หรือช็อก (เหงื่อออก ตัวเย็น) ควรรีบไปหาหมอ.
2. ถ้าตาเหลือง ตัวเหลือง มีก้อนในท้อง หรือสงสัยเป็นโรคทาลัสซีเมีย ควรไปหาหมอ, และห้าม ให้ยาบำรุงเลือด เฟอร์รัสซัลเฟต.
3. ถ้าไม่มีอาการในข้อ 1 และ 2 ให้กินยาเม็ดเฟอร์รัสซัลเฟต 1 เม็ด หลังอาหาร วันละ 2-3 ครั้ง.
4. ถ้าเป็นชาวไร่ชาวนา อาจเกิดจากพยาธิปากขอในลำไส้ ควรให้ยาถ่ายพยาธิมีเบนดาโซล ด้วย.
5. ถ้าดีขึ้นหลัง 7-10 วัน ให้กินต่อไปอีก 1-2 เดือน ถ้าไม่ดีขึ้น ควรไปหาหมอ.