ยา ลดไข้

พฤหัสบดี, 04/01/2010 - 07:13
Submitted by admin

23. ยาแก้ปวด ลดไข้
1.1 แอสไพริน (Aspirin) ขนาด 300 มก. ราคาเม็ดละ 10-50 สต.
สรรพคุณ: ใช้แก้ไข้ (ตัวร้อน), ปวดหัว, ปวดตา, ปวดหู, ปวดฟัน, ปวดหลัง, ปวดข้อ, ปวดกล้ามเนื้อ, ปวดแผล, ปวดประจำเดือน, ปวดเมื่อย.
วิธีใช้: กินหลังอาหารทันที. ถ้ากินเวลาท้องว่าง ก่อนกินยาควรดื่มนมก่อน หรือหลังกินยาควรดื่มน้ำ ตามมากๆ. กินเฉพาะเมื่อมีอาการ และซ้ำได้ทุก 4 - 6 ชั่วโมง ถ้ายังไม่ทุเลา.
ขนาดใช้: ผู้ใหญ่ กินครั้งละ 1 - 2 เม็ด.
เด็กอายุ 5 - 10 ปี กินครั้งละ 1 เม็ด. 3 - 5 ปี กินครั้งละครึ่งเม็ด. 1 - 3 ปี กินครั้งละ
1/4 เม็ด (หนึ่งเสี้ยว).
คำเตือน: ห้าม ใช้ในคนที่เป็นหรือสงสัยว่าอาจเป็นโรคกระเพาะ, หืด, ไข้เลือดออก, โรคเลือด
(มีอาการเลือดไหลแล้วหยุดยาก) คนที่แพ้ยานี้, คนท้องใกล้คลอด, เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี
คนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่เป็นไข้หวัดใหญ่ หรืออีสุกอีใส บุคคลดังกล่าวควรใช้
ยาพาราเซตามอลแทน (ถ้ามีอาการแพ้ โดยมีผื่นคันหรือลมพิษขึ้น ควรหยุดยาทันที).
1.2 แอสไพรินเด็ก (Baby aspirin) ขนาด 60 มก. ราคาเม็ดละ 25 สต.
สรรพคุณและวิธีใช้: เช่นเดียวกับแอสไพริน.
ขนาดใช้: เด็กอายุ 1 ปี กินครั้งละ 1 เม็ด. 2 ปี กินครั้งละ 2 เม็ด. 3 ปี กินครั้งละ 3 เม็ด. 4 ปี กินครั้งละ 4 เม็ด. 5 ปี กินครั้งละ 5 เม็ด. อายุต่ำกว่า 1 ปี ห้ามใช้.
คำเตือน: เช่นเดียวกับแอสไพริน
1.3 ยาเม็ดพาราเซตามอล (Paracetamol) ขนาด 500 มก. ราคาเม็ดละ 25 - 50 สต.
สรรพคุณ: ใช้รักษาอาการต่างๆ เช่นเดียวกับแอสไพริน. ให้ใช้แทนแอสไพริน ในรายที่เป็นโรคกระเพาะ หรือคนที่แพ้แอสไพริน, หรือในคนที่สงสัยเป็นไข้เลือดออก, หรือในคนที่ห้ามใช้แอสไพรินด้วยสาเหตุอื่นๆ.
วิธีใช้: กินเมื่อมีอาการ และซ้ำได้ทุก 4 - 6 ชั่วโมง ถ้ายังไม่ทุเลา.
ขนาดใช้: ผู้ใหญ่ กินครั้งละ 1 - 2 เม็ด.
เด็กอายุ 7 - 12 ปี กินครั้งละครึ่ง - 1 เม็ด. 4 - 7 ปี กินครั้งละครึ่งเม็ด. ต่ำกว่า 4 ปี ควรใช้ยาลดไข้ชนิดน้ำสำหรับเด็ก (พาราเซตามอลน้ำเชื่อม).
คำเตือน: ห้ามใช้ในคนที่เป็นโรคตับ หรือเมื่อมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง. ห้ามกินติดต่อกันเกิน
10 วัน.
1.4 ยาลดไข้ชนิดน้ำเชื่อมสำหรับเด็ก (Paracetamol Syrup) ขนาด 120 มก. ต่อช้อนชา,ขวด 60 มล. ราคา 18-20 บาท.
สรรพคุณ: ใช้รักษาอาการต่างๆ เช่นเดียวกับแอสไพริน.
วิธีใช้: กินเมื่อมีอาการ และซ้ำได้ทุก 4 - 6 ชั่วโมง ถ้ายังไม่ทุเลา.
ขนาดใช้: เด็กอายุ 4 - 7 ปี กินครั้งละ 1 - 2 ช้อนชา (1 ช้อนชา เท่ากับ 5 มล.). 1 - 4 ปี กินครั้งละครึ่ง - 1 ช้อนชา. ต่ำกว่า 1 ปี กินครั้งละครึ่งช้อนชา.
คำเตือน: เช่นเดียวกับยาเม็ดพาราเซตามอล.