พยาธิไส้เดือน

พฤหัสบดี, 04/01/2010 - 08:14
Submitted by admin

พยาธิไส้เดือน

ถ่ายหรืออาเจียนเป็นตัวพยาธิคล้ายไส้เดือน หรือกินจุแต่พุงโรก้นปอด

กินยาถ่ายพยาธิ มีเบนดาโซล